Złomowanie pojazdów

Stacja Demontażu Pojazdów C-49 AUTOKASACJA II za złomowanie pojazdu nie pobiera opłat, jednak w przypadku pojazdu znacznie zdekompletowanego może być pobrana oplata zależna od stopnia zdekompletowania. Za pojazd kompletny uznajemy ten, który posiada wszystkie istotne elementy (Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2006 r.)
Za każdy kompletny pojazd, który został dostarczony przez właściciela we własnym zakresie, płacimy wg indywidualnej wyceny ustalonej z klientem.

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY ZŁOMOWANIU POJAZDU:

- dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu, jeśli była wydana
- dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej do złomowania pojazdu
- w przypadku złomowania przez osobę trzecią pisemne upoważnienie do złomownia
- w przypadku braku dowodu rejestracyjnego zaświadczenie z wydziału komunikacji
- lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego
- jeśli pojazd nie został jeszcze przerejestrowany umowę kupna-sprzedaży pojazdu

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie o braku karty pojazdu [pobierz]
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych [pobierz]
Upoważnienie do zezłomowania pojazdu przez osobę trzecią [pobierz]